client.contacts

client.contacts

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

Detectair HydroFogg

Určené pre celopriestorovú dezinfekciu, aromaterapiu a zvlhčovanie priestorov.

Na vyžiadanie

Popis produktu

Detectair HydroFogg je certifikované zariadenie na výrobu aerosólovej suchej hmly určené pre celopriestorovú dezinfekciu, aromaterapiu a zvlhčovanie priestorov. Zariadenie automaticky premieňa certifikovaný dezinfekčný prostriedok na ionizované častice pomocou certifikovaných trysiek a vysokotlakového systému, aby sa dosiahla perfektná veľkosť kvapôčok 11.0μm.

HydroFogg je vybavený jednotlivými tryskami, ktoré sú ovládaných softvérovo cez smartfón alebo manuálne.

Na základe zistených výsledkov meraní mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia, ktoré pri použitej dezinfekcie SANOSIL a dezinfekčného systému HydroFogg garantujúcim celopriestorovú dezinfekciu aplikáciou suchej hmly ako špeciálneho média pre účinnú certifikovanú  látku, sme zaznamenali rádovo nižšie hodnoty až sterilitu ovzdušia po aplikácii spomínanej technológie v porovnaní so zistenými výsledkami v meraní ovzdušia v tých istých priestoroch, v tom istom čase a mieste merania.

Vyššie uvedené  certifikované technologické zariadenie pri súčasnej platnej legislatíve odporúčame ako doplnok k nadštandardnému zabezpečovaniu správneho hygienicko-epidemiologického režimu v uzatvorených a otvorených priestorov.

Certifikát č.231299030

                                                                Certifikat JPG.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobca: Detectair

Detectair